Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24.04.2003 r. ( Dz.U. z dnia 29.05.2003r.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na mocy Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w strukturę organizacyjną Ośrodka został wprowadzony WOLONTARIAT.

Od czerwca 2014 r. jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

 

Cele Lokalnego Centrum Wolontariatu:

  • Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu na terenie miasta Nowy Sącz,
  • Wspieranie działalności wolontarystycznej wśród mieszkańców Nowego Sącza, w szczególności w środowisku lokalnym,
  • Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi a wolontariuszami.

Masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym?
Czujesz potrzebę niesienia pomocy osobom potrzebującym?
Chcesz poszerzyć horyzonty, zdobyć nowe doświadczenia, poznać ciekawe osoby?
Chcesz podzielić się swoimi umiejętnościami i pomysłami?

Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco dołącz do grona wolontariuszy działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Wolontariat to dobrowolna, świadoma i odpowiedzialna praca świadczona bezpłatnie na rzecz organizacji i instytucji oraz wskazanych przez nie osoby i rodziny. Wolontariusz to osoba poświęcająca swój czas, wiedzę i umiejętności aby pomóc innym.

Wolontariusze współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu świadczą swą pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym a także dzieciom i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka oraz uczestniczących w zajęciach w Zespole Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. Dotrzymują towarzystwa, pomagają w drobnych czynnościach domowych, pomagają dzieciom w nauce, uczą aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego.

Ponadto wolontariusze mają możliwość świadczenia pomocy przy organizacji imprez dla środowiska lokalnego /wolontariat akcyjny/ w ramach prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu metody środowiskowej pracy socjalnej- Centrum Aktywności Lokalnej

Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku, czy wykonywanej pracy- liczy się przede wszystkim motywacja do pracy i wytrwałość.

Zgłoś się i rozpocznij swoja przygodę z wolontariatem!

Przewiń do góry
Skip to content