Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Uchwały i Zarządzenia

  1. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr VI/55/2011 z dnia 22 lutego 2011r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  2. UCHWAŁA NR 03/2017 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWYM SĄCZU z dnia 13.06.2017 r.
  3. REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.
  4. ZARZĄDZENIE NR 2/2017 PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWYM SĄCZU z dnia 13.06.2017 r.
  5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020
  6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024
  7. Uchwała Nr XLV/490/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 dla Miasta Nowego Sącza

Przewiń do góry
Skip to content