Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Transport osób niepełnosprawnych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza

1. Transport osób niepełnosprawnych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza odbywa się we wszystkie dni tygodnia, w tym soboty, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę.

2. Zgłoszenia na przewozy przyjmowane są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub telefonicznie, w dni powszednie w godzinach: od 7:00 do 18:00.

W zgłoszeniu należy podać:

  • dane osobowe osoby zgłaszającej oraz pasażera, adres zamieszkania, numer telefonu;
  • datę i godzinę wykonania przewozu;
  • miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe, ewentualnie trasę przejazdu

3. Aktualny numer telefonu: 571 500 902

4. Adres email: ebmmariusz@gmail.com

5. Do transportu uprawnione są:

  • osoby niepełnosprawne legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poruszające się na wózkach inwalidzkich i aktywne zawodowo,
  • osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz osoby do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, ze wskazaniem kodu 05-R – upośledzenie narządu ruchu lub 10-N – choroby neurologiczne, poruszające się na wózkach inwalidzkich,
  • osoby niewidome i ociemniałe, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się, poruszające się przy pomocy kul łokciowych lub balkonika, i które niezdolne są do korzystania ze środków transportu zbiorowego.

6. Pasażer winien okazać dokument uprawniający do korzystania z transportu (legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości).

W załączeniu Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza:
Uchwała NR XXVII/257/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 roku
Zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób niepełnosprawnych
Cennik opłat za przewóz osób niepełnosprawnych
Uchwała NR XXVII/272/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 roku

Przewiń do góry
Skip to content