Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Program „Opieka Wytchnieniowa”

Szczegółowe wytyczne do Programu określiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej a całość finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ze wsparcia skorzystają 42 osoby niepełnosprawne (27 – dzieci , 15 – osoby dorosłe), które zadeklarowały chęć do skorzystania objęcia ich Programem i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu będzie świadczył usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 354-82-31.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

.


 

 W związku z realizowanym przez Miasto Nowy Sącz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Sączu Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, informujemy, że  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od 14.06.2021r. rozpoczął realizację usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Ze wsparcia korzystają 42 osoby niepełnosprawne (24 – dzieci , 18 – osoby dorosłe).

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

 

Kontakt telefoniczny : 18 354-82-31.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

 

 

Przewiń do góry
Skip to content