Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Zasiłek dla opiekunów

W dniu 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /Dz.U . z 2014 r., poz. 567/, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów i dotyczy wyłącznie tych osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  1. Za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy tj. do 14 maja 2014 r. wraz z odsetkami, w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
  2. Od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 15 maja 2014 r. jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

  1. Osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
  2. Na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenie przysługuje im w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo zaprzestania wykonywania pracy w gospodarstwie. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 15 maja 2014 r.

Ustalenie uprawnień do świadczenia dla opiekuna za okres od 15 maja 2014 następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego potwierdzającego fakt sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się.

Wnioski dotyczące wypłaty osobom uprawnionym zaległych świadczeń za okres od 1 lipca 2013 do 14 maja 2014 oraz wnioski dotyczące przyznania zasiłku dla opiekuna w terminie od 15 maja 2014 r. należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13, pok. nr 205, pon. godz. 800 – 1600, wt.-piąt. Godz. 700-1500

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł. miesięcznie.

Przewiń do góry
Skip to content