Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”

Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę
i aktywizację osób niesamodzielnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator projektu: Miasto Nowy Sącz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Okres realizacji projektu: 01.04.2018r. do 31.03.2021r.

Wartość projektu: 2 832 652,40 zł.,  w tym wkład własny: 162 692,77 zł.

Cel główny projektu: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz – placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz ich opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa projektu: 60 osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz 45 opiekunów faktycznych (20 uczestników niesamodzielnych i 15 opiekunów – w jednej edycji).

Wsparcie będzie realizowane dla każdej z rekrutowanej grupy przez okres 9 miesięcy.

Działania w ramach projektu: realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno–usprawniających, wspomagających przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Zapewnienie dowozu Uczestników, specjalistycznego wsparcia oraz wyżywienia w trakcie pobytu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

nabor2_2019

1

3

2

4

Do pobrania formularz zgłoszeniowy.

Przewiń do góry
Skip to content