Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

 1. Ustawa   z   dnia   27   sierpnia   1997 r.   o   rehabilitacji   zawodowej   i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 426, ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027, ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1541).
 4. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów   oceny   niepełnosprawności   osób   w wieku do 16 roku życia
  (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 17, poz. 162 ze zm.).
 5. Rozporządzenie   Ministra   Pracy   i   Polityki   Społecznej   z   dnia  28  listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu  oraz  trybu  gromadzenia  i  usuwania  danych  w  ramach Elektronicznego   Krajowego   Systemu   Monitoringu  Orzekania  o  Niepełnosprawności (Dz.U. z dnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681).
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania  badań  specjalistycznych  na  potrzeby  orzekania  o  niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1438).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju      placówek     uprawnionych     do     uzyskania     karty     parkingowej  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 818).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie wysokości  opłaty  za  wydanie  karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843).
 10. W kwestiach nieuregulowanych wyżej wymienionymi aktami prawnymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania  Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256).

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content