Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Program wspieraj Seniora

Program wspieraj Seniora na 2021

 

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

Wartość dofinansowania 257 769,35 zł.

Celem programu „Wspieraj seniora na rok 2021” realizowanego przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się  COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów, zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).  Aby skorzystać z tej pomocy należy zadzwonić na infolinię:

– ogólnopolską, tel.: 22 505-11-11 (pracownik ośrodka przyjmuje zgłoszenie z Centralnej Aplikacji Statystycznej);

bezpośrednią do MOPS w Nowym Sączu, tel. 692-874-087.

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 21:00.

Pełniący dyżur  pracownik ośrodka odbiera zgłoszenie i ustala zakres wymaganej pomocy. Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z  domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, jak również pomoc w załatwieniu drobnych  spraw urzędowych. Zrobienie oraz  dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa koszt zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie pracownik socjalny, podczas pierwszego kontaktu z  osobą.

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej.

Info: wspieram seniora

Przewiń do góry
Skip to content