Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Świadczenia niepieniężne

Bony na zakup żywności

Bony pieniężne na zakup żywności, które są przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wówczas, gdy zostanie stwierdzone, iż własne środki lub świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, np.: na zakup alkoholu.

Pomoc w formie gorącego posiłku

Pomoc w postaci gorącego posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w ramach programu przysługuje osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej formie pomocy wynosi 150 % kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł (701,00 zł x 150%), dla osoby w rodzinie 792,00 zł (528,00 zł x 150%).

Praca socjalna

Praca socjalna – to specyficzna działalność profesjonalna mająca na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych, oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Tak więc jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i opiera się na:

  • zaangażowaniu odbiorcy usług w rozwiązywaniu problemów,
  • zasobach klienta i społeczności,
  • uporządkowanym procesie pomocy,
  • planowanych wysiłkach podejmowanych na rzecz zmian.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:

  1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
  2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na osiągany dochód.

Przewiń do góry
Skip to content