Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Informacje o Lokalnym Programie Osłonowym

„Lokalny Program Osłonowy – wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na 2020 rok”

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA w ramach „Lokalnego Programu Osłonowego – wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020”

Komu przysługuje:

Wsparcie przysługuje osobom i rodzinom pokrywającym należność za wodę i/lub ścieki w gospodarstwach domowych, w których zamieszkują na terenie Miasta Nowego Sącza.

Pomoc przysługuje rodzinom i osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej 1 402,00 zł netto miesięcznie

W przypadku osoby w rodzinie dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 056,00 zł netto miesięcznie np.:

– dochód dwuosobowej nie może przekroczyć 2 112,00 zł netto miesięcznie.

Za dochód rozumie się wszystkie miesięczne przychody jakie osiąga osoba/rodzina, nie tylko dochód osiągany z tyt. wynagrodzenia.

W jakiej wysokości można uzyskać pomoc:

W ramach Programu przewidziano dofinasowanie do 2,5 m3 wody i/lub ścieków w wysokości 5 zł za  1 m3 na jedną osobę w rodzinie za jeden miesiąc kalendarzowy.

Np.:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej, można uzyskać dofinansowanie za trzy miesiące w kwocie 37,50 zł.

– w przypadku dwuosobowej rodziny, można uzyskać dofinansowanie za trzy miesiące
w kwocie 75,00 zł.

– w przypadku trzyosobowej rodziny, można uzyskać dofinansowanie za trzy miesiące
w kwocie 112,50 zł.

Jakie dokumenty należy złożyć:

Oprócz wniosku o przyznanie dofinansowania, należy dołączyć:

  1. kopie (oryginały do wglądu) imiennych rachunków, książeczek czynszowych lub dokumentów potwierdzających rozliczenie za wodę i/lub ścieki odpowiadające okresowi trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  2. kopie (oryginały do wglądu) dowodu/potwierdzenia dokonania opłat za wodę i/lub ścieki np., potwierdzenie z banku, wydruk przelewu bankowego,
  3. dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej potwierdzające wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o świadczenie:

Pomoc będzie można uzyskać raz na trzy miesiące. Wnioski za pierwszy kwartał 2020 r. będzie można składać w miesiącu kwietniu br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania zostały zawarte w „Lokalnym Programie Osłonowym – wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat  za wodę i/lub ścieki na 2020 rok” oraz umieszczone w KIU- MOPS.

Informacje o „Lokalnym Programie Osłonowym – wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat  za wodę i/lub ścieki na 2020 rok” można uzyskać w Punkcie Pierwszego Kontaktu – tel.18 444 36 23 wew. 55.

Przewiń do góry
Skip to content