Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

logo2009-2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Lider w latach 2010 – 2012 realizował projekt systemowy pn. „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Projekt systemowy w latach 2010-2011 realizowany był w partnerstwie z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Nowym Sączu oraz Zespołem Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. Od dnia 01.01.2012r. Partner 1 tj. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Nowym Sączu został przekształcony w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Projekt systemowy realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn zagrożonych marginalizacją. Cele szczegółowe projektu systemowego to:

 • nabycie lub podniesienie przez kobiety i mężczyzn kluczowych kompetencji społecznych,
 • poprawa jakości funkcjonowania kobiet i mężczyzn w rodzinie,
 • zwiększenie szans kobiet i mężczyzn do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy,
 • promowanie procesu integracji społecznej wśród społeczności,
 • poszerzenie oferty konstruktywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży.

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany był poprzez 6 zadań:

 • Zadanie 1 Aktywna integracja,
 • Zadanie 2 Praca socjalna,
 • Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny Lider),
 • Zadanie 4 Zarządzanie projektem,
 • Zadanie 5 Promocja projektu,
 • Zadanie 6 Działania o charakterze środowiskowym (wkład własny Partner 1 i Partner 2).

W ramach realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” prowadzona była promocja poprzez:

 • przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych tj.:
  • 4 spotkania informacyjno – promocyjne z Uczestniczkami/Uczestnikami Projektu,
 • przygotowanie, zamówienie i realizację kampanii promocyjnej, a w niej m.in.:
  • ogłoszenie prasowe promocyjne,
  • zakup materiałów promocyjnych tj.:
   • 2 rodzaje ulotek,
   • 2 rodzaje plakatów,
   • 2 rodzaje naklejek z logotypami,
   • długopisów z logotypami,
   • notatników z logotypami,
   • teczek promocyjnych,
   • etui na karty kredytowe,
   • zakładek magnetycznych,
   • opasek odblaskowych,
   • smyczy reklamowych z logotypami,
   • toreb ekologicznych,
 • dystrybucję materiałów promocyjnych.

W ramach realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” na bieżąco prowadzona była koordynacja realizacji instrumentów aktywnej integracji – monitoring kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej oraz koordynacja realizacji – całościowy monitoring. W pierwszym miesiącu realizacji zostało przeprowadzone spotkanie przedstawiające strukturę podziału prac, kolejno co miesiąc odbywały się spotkania programowo-ewaluacyjne kadry zaangażowanej w realizację, a w ostatnim miesiącu zostało przeprowadzone spotkanie podsumowujące.

W ramach projektu systemowego stosowana była zasada równości płci wobec Uczestniczek/ Uczestników Projektu, jak i wobec zatrudnionego personelu.

Zaplanowane produkty oraz rezultaty twarde i miękkie projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w roku 2012 zostały osiągnięte.

Przewiń do góry
Skip to content