Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Działania zrealizowane w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

logo2009-2015

Grupą docelową projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w części Lidera, w ramach programów aktywności lokalnej było 30 kobiet i mężczyzn zainteresowanych wolontariatem wg Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz 12 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, jak i społeczność lokalna, w podziale na 3 grupy:

 1. grupa edukacyjna I – dla kobiet i mężczyzn, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia chcieli wykonywać świadczenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie w myśl zasad określonych w Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, pełnoletnich lub niepełnoletnich, posiadających polskie obywatelstwo, mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. grupa edukacyjna II – dla kobiet i mężczyzn, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenie chcieli wykonywać świadczenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie w myśl zasad określonych w Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, pełnoletnich lub niepełnoletnich, posiadających polskie obywatelstwo, mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. grupa wsparcia – dla kobiet i mężczyzn oraz ich otoczenia (głównie dzieci), którzy byli członkami rodzin wieloproblemowych, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza.

Do działań zaplanowanych w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zrekrutowano 42 kobiety i mężczyzn, w podziale na grupę edukacyjną I i II oraz grupę wsparcia, w tym: do grupy edukacyjnej I – 14 kobiet i 1 mężczyzna, do grupy edukacyjnej II – 13 kobiet i 2 mężczyzn, do grupy wsparcia – 12 kobiet i ich otoczenie (26 dzieci). Z 42 kobietami i mężczyznami podpisano programy aktywności lokalnej zawierające 3 instrumenty aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym tj.:

 • w ramach grupy edukacyjnej I i II:
  1. Instrument aktywizacji edukacyjnej:
   • grupowe zajęcia grupy edukacyjnej I i II, prowadzone przez Starsze specjalistki pracy socjalnej i Pracownicę socjalną,
   • grupowe zajęcia „Różne aspekty wolontariatu”, prowadzone przez Starsze specjalistki pracy socjalnej i Pracownicę socjalną,
   • grupowe szkolenie z zakresu bhp dla Wolontariuszek/Wolontariuszy, prowadzone przez Wykonawcę,
   • grupowe zajęcia „Pierwsza pomoc” dla wolontariuszy, prowadzone przez Wykonawcę,
   • grupowe zajęcia „Koordynator wolontariatu” dla wolontariuszy, prowadzone przez Wykonawcę,
   • grupowe spotkania o charakterze edukacyjnym z zaproszonymi Gośćmi, prowadzone przez Starsze specjalistki pracy socjalnej,
   • pomoc edukacyjna świadczona na rzecz dzieci i młodzieży, prowadzona przez grupę edukacyjną I i II.
   • pomoc towarzysko/edukacyjna w instytucjach pomocowych, prowadzona przez grupę edukacyjną I i II
  2. Działania o charakterze środowiskowym / instrumenty aktywizacji społecznej:
   • impreza integracyjna z okazji Dnia Wolontariusza.

Grupa edukacyjna I i II mogła również korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonych przez Psycholożkę oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową.

 • w ramach grupy wsparcia:
  1. Instrument aktywizacji społecznej:
   • grupowe zajęcia grupy wsparcia wraz z otoczeniem (dziećmi), prowadzone przez Starsze specjalistki pracy socjalnej i Pracownicę socjalną,
   • pomoc edukacyjna na rzecz dzieci, prowadzona przez grupę edukacyjną I i II
  2. Działania o charakterze środowiskowym / instrumenty aktywizacji społecznej:
   • wyjazd integracyjny wraz z otoczeniem (dziećmi),
   • impreza mikołajkowa wraz z otoczeniem (dziećmi).

Z grupą wsparcia była też prowadzona praca socjalna, przez Starsze specjalistki pracy socjalnej. Grupa wsparcia mogła również korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonych przez Psycholożkę oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową.

42 Uczestniczek/Uczestników projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach programów aktywności lokalnej zostało w trakcie realizacji wyposażonych w materiały szkoleniowe, książki i pomoce naukowe.

43 kobiet i mężczyzn rozpoczęło, a 42 ukończyło projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach programów aktywności lokalnej, W trakcie realizacji 1 kobieta złożyła rezygnację. Na jej miejsce przeprowadzono rekrutację z listy rezerwowej.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zaplanowanych w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” objęto wsparciem społeczność lokalną z terenu wybranych dwóch Osiedli Miasta Nowego Sącza. Pierwszym wybranym Osiedlem zostało Osiedle Millenium, na którym:

 • zbudowano lokalne partnerstwo,
 • przeprowadzono badania terenowe (ankiety) wśród mieszkańców,
 • przygotowano imprezę integracyjną pt. „NASZ DOM – MILLENIUM” dla społeczności lokalnej,
 • przeprowadzono imprezę integracyjną pt. „NASZ DOM – MILLENIUM” dla społeczności lokalnej,
 • opracowano „Mapę zasobów i potrzeb Osiedla Millenium”,
 • rozdano „Mapę zasobów i potrzeb Osiedla Millenium” lokalnym partnerom.

Drugim wybranym Osiedlem zostało Osiedle Helena, na którym:

 • zbudowano lokalne partnerstwo,
 • przeprowadzono badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży,
 • przygotowano Liderów Młodzieżowych,
 • przygotowano imprezę sportowo – rekreacyjną dla dzieci i młodzieży,
 • przeprowadzono imprezę sportowo – rekreacyjną dla dzieci i młodzieży,
 • przygotowano imprezę kulturalno – rozrywkową dla dzieci i młodzieży,
 • przeprowadzono imprezę kulturalno – rozrywkową dla dzieci i młodzieży

Grupą docelową projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach dodatkowych działań zaplanowanych w ramach programów aktywności lokalnej było 50 kobiet i mężczyzn, w tym 25 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu (osoby sprawne intelektualnie – 18 osób oraz z zaburzeniami psychicznymi – 7 osób) oraz 25 członków rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej oraz 50 kobiet mężczyzn – dzieci/młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, w podziale na 2 grupy:

 1. Grupa 1 dodatkowych Uczestniczek/Uczestników Projektu – dla kobiet i mężczyzn długotrwale chorych, w tym osób niepełnosprawnych, w tym psychicznie chorych, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza,
 2. Grupa 2 dodatkowych Uczestniczek/Uczestników Projektu – dla kobiet i mężczyzn – młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności w wieku 15-24 lata, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza.

Do dodatkowych działań zaplanowanych w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zrekrutowano 100 kobiet i mężczyzn w podziale na grupę 1 oraz grupę 2, w tym do grupy 1 – 50 kobiet i mężczyzn, w tym do grupy 2 – 50 kobiet i mężczyzn. Zakładana ilość kobiet i mężczyzn w ramach programów aktywności lokalnej była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego. Ze 100 kobietami i mężczyznami podpisano programy aktywności lokalnej zawierające 3 instrumenty aktywnej integracji tj.:

 • w ramach grupy 1 dodatkowych Uczestniczek/Uczestników projektu:

w tym dla grupy 7 osób z zaburzeniami psychicznymi:

 1. instrument aktywizacji społecznej:
 • grupowe zajęcia „Zajęcia dotyczące powrotu do życia społecznego”, prowadzone przez Wykonawcę,
 • grupowe zajęcia „Zajęcia manualne – rękodzieło”, prowadzony przez Wykonawcę,
 • grupowe zajęcia „Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa”, prowadzony przez Wykonawcę,
 • spotkanie integracyjne – Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,

dla grupy 18 osób sprawnych intelektualnie,

 1. instrument aktywizacji edukacyjnej:
  • grupowe zajęcia „Zajęcia dotyczące aktywizacji zawodowej”, prowadzone przez Wykonawcę
 2. instrument aktywizacji społecznej:
  • grupowe zajęcia „Zajęcia dotyczące powrotu do życia społecznego”, prowadzone przez Wykonawcę,
  • grupowe zajęcia „Zajęcia dotyczące praw i obowiązków osób niepełnosprawnych”, prowadzone przez Wykonawcę,
  • spotkanie integracyjne – Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,

dla grupy 25 członków rodzin Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu:

 1. instrument aktywizacji edukacyjnej:
  • grupowe zajęcia „Zajęcia dotyczące pierwszej pomocy”, prowadzone przez Wykonawcę
 2. instrument aktywizacji społecznej:
  • spotkanie integracyjne – Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
 • w ramach grupy 2 dodatkowych Uczestniczek/Uczestników projektu:
  1. instrument aktywizacji społecznej:
   • grupowe zajęcia „Zajęcia z zakresu umiejętności społecznych”, prowadzone przez Psycholożkę,
  2. instrument aktywizacji zawodowej:
   • grupowe zajęcia „Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej”, prowadzone przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową,
  3. instrument aktywizacji edukacyjnej:
   • grupowe szkolenie pierwszej pomocy, prowadzone przez Wykonawcę.

Zakładana ilość kobiet i mężczyzn w ramach programów aktywności lokalnej była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego.

Przewiń do góry
Skip to content