Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Działania zrealizowane w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

logo2009-2015

Grupą docelową projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w części Lidera, w ramach programów aktywności lokalnej było 20 kobiet i mężczyzn zainteresowanych wolontariatem wg Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz 10 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, jak i społeczność lokalna, w podziale na 3 grupy:

 1. grupa edukacyjna I – dla kobiet i mężczyzn, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia chcieli wykonywać świadczenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie w myśl zasad określonych w Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, pełnoletnich lub niepełnoletnich, posiadających polskie obywatelstwo, mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. grupa edukacyjna II – dla kobiet i mężczyzn, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenie chcieli wykonywać świadczenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie w myśl zasad określonych w Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, pełnoletnich lub niepełnoletnich, posiadających polskie obywatelstwo, mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. grupa wsparcia – dla kobiet i mężczyzn oraz ich otoczenia (głównie dzieci), którzy byli członkami rodzin wieloproblemowych, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza.

Do działań zaplanowanych w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zrekrutowano 30 kobiet, w podziale na grupę edukacyjną I i II oraz grupę wsparcia, w tym: do grupy edukacyjnej I – 10 kobiet, do grupy edukacyjnej II – 10 kobiet, do grupy wsparcia – 10 kobiet i ich otoczenie (26 dzieci). Z 30 kobietami podpisano programy aktywności lokalnej zawierające 3 instrumenty aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym tj.:

 • w ramach grupy edukacyjnej I i II:
 1. Instrument aktywizacji edukacyjnej:
  • grupowe zajęcia grupy edukacyjnej I i II, prowadzone przez Starsze specjalistki pracy socjalnej,
  • grupowe szkolenie z zakresu zasad etycznych, pożytku publicznego, praw i obowiązków wolontariuszy, prowadzone przez Starsze specjalistki pracy socjalnej,
  • grupowe szkolenie z zakresu bhp dla Wolontariuszek, prowadzone przez Wykonawcę,
  • grupowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla Wolontariuszek, prowadzone przez Wykonawcę,
  • grupowe spotkania o charakterze edukacyjnym z zaproszonymi Gośćmi, prowadzone przez Starsze specjalistki pracy socjalnej,
  • pomoc edukacyjna świadczona na rzecz dzieci i młodzieży, prowadzona przez grupę edukacyjną I i II.
 2. Działania o charakterze środowiskowym:
  • impreza integracyjna z okazji Dnia Wolontariusza.

Grupa edukacyjna I i II mogła również korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonych przez Psycholożkę oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową.

 • w ramach grupy wsparcia:
 1. Instrument aktywizacji społecznej:
  • grupowe zajęcia grupy wsparcia wraz z otoczeniem (dziećmi), prowadzone przez Starsze specjalistki pracy socjalnej,
  • pomoc edukacyjna na rzecz dzieci, prowadzona przez grupę edukacyjną I i II.
 2. Działania o charakterze środowiskowym:
  • wyjazd integracyjny wraz z otoczeniem (głównie dziećmi),
  • impreza mikołajkowa wraz z otoczeniem (dziećmi).

Z grupą wsparcia była też prowadzona praca socjalna, przez Starsze specjalistki pracy socjalnej. Grupa wsparcia mogła również korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonych przez Psycholożkę oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową.

30 Uczestniczek projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach programów aktywności lokalnej zostało w trakcie realizacji wyposażonych w materiały szkoleniowe, książki i pomoce naukowe.

30 kobiet rozpoczęło i ukończyło projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach programów aktywności lokalnej. W tym 4, które brały udział w projekcie systemowym w 2009 roku w ramach kontraktów socjalnych. Zakładana ilość kobiet w ramach programów aktywności lokalnej była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zaplanowanych w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” objęto wsparciem społeczność lokalną z terenu wybranego Osiedla Miasta Nowego Sącza. Wybranym Osiedlem zostało Osiedle Wojska Polskiego, na którym:

 • zbudowano lokalne partnerstwo,
 • przeprowadzono badania terenowe (ankiety) wśród mieszkańców,
 • przygotowano imprezę integracyjną pt. „Tu jest Nasze miejsce, tu jest Nasz dom!” dla społeczności lokalnej,
 • przeprowadzono imprezę integracyjną pt. „Tu jest Nasze miejsce, tu jest Nasz dom!” dla społeczności lokalnej,
 • opracowano „Mapę zasobów i potrzeb Osiedla Wojska Polskiego”,
 • rozdano „Mapę zasobów i potrzeb Osiedla Wojska Polskiego” lokalnym partnerom.
Przewiń do góry
Skip to content