Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Warsztaty z elementów w poszukiwaniu pracy

logo2009-2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od przyszłego tygodnia rozpoczyna realizację kolejnych zajęć zawartych w kontraktach socjalnych w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” dla 42 Uczestników Projektu.

W m-cu czerwcu Uczestnicy Projektu podzieleni na 3 grupy 14 osobowe będą uczestniczyć w 20 godzinnych „Warsztatach z elementów w poszukiwaniu pracy”, realizowanych w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej. Powyższe zajęcia prowadzone będą przez zatrudnionego na umowę o pracę Specjalistę reintegracji zawodowej – doradcę zawodowego.

„Warsztaty z elementów w poszukiwaniu pracy” obejmowały będą naukę poruszania się po rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, opracowanie CV i listu motywacyjnego oraz przygotowanie do rozmowy o pracę. „Warsztaty z elementów w poszukiwaniu pracy” będą też obejmowały praktyczne zajęcia terenowe mające na celu niwelowanie barier w poszukiwaniu pracy, związanych z wyglądem zewnętrznym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wskazanie odpowiedniego stroju do rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzupełnienie jego braku.

„Warsztaty z elementów w poszukiwaniu pracy” będą prowadzone w jednej z wynajętych sal Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu, natomiast praktyczne zajęcia terenowe będą prowadzone w jednym z sądeckich sklepów, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. W trakcie zajęć Uczestnicy Projektu będą mieli przerwy, podczas których zapewniony zostanie catering. Uczestnicy Projektu otrzymają również książki, pomoce naukowe oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze.

Książki i pomoce naukowe dla Uczestników Projektu:

materialy

Przewiń do góry
Skip to content