Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Rekrutacja do projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zakończona

logo2009-2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zakończył rekrutację osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie systemowym „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

Na pierwszy etap rekrutacji zgłosiło się 67 osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. Na drugi etap rekrutacji zaproszono 42 potencjalnych Uczestników Projektu, którzy wykazywali największą motywację i potrzebę udziału. Osoby te, zostały zrekrutowane jako Beneficjenci Ostateczni. Uczestnicy Projektu to osoby zamieszkałe w Nowym Sączu, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Wśród 42 Uczestników Projektu są osoby należące do jednej lub kilku z poniższych podgrup:

  • 10 osób długotrwale bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy,
  • 26 nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę na dziećmi/osobami zależnymi, w tym 17 osób zgłosiło potrzebę opieki nad dziećmi,
  • 12 osób niepełnosprawnych, w tym 11 osób w stopniu lekkim, a 1 osoba w stopniu umiarkowanym.

Wśród 42 Uczestników Projektu jest 39 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 14 osób jest w przedziale wiekowym 20-30 lat, 7 osób jest w przedziale wiekowym 31-40 lat, 18 osób jest w przedziale wiekowym 41-50 lat, a 3 osoby są w przedziale wiekowym 51-60 lat.

Z 42 Uczestnikami Projektu została przeprowadzona ankieta porównawcza – rekrutacyjna, która będzie służyła jako narzędzie do zmierzenia zaplanowanych rezultatów miękkich projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

19 osób, które zgłosiło się na pierwszy etap rekrutacji zostało wpisanych na listę rezerwową, która będzie wykorzystana w przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników Projektu.

6 osób, które zgłosiło się na pierwszy etap rekrutacji nie zostało wpisanych na listę rezerwową, ponieważ 3 osoby nie spełniały w ogóle kryteriów rekrutacji, a 3 osoby zrezygnowały z możliwości uczestnictwa z powodów osobistych w trakcie rozmowy z osobą rekrutującą.

Dziękujemy za udział w rekrutacji do projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” wszystkim osobom!

Przewiń do góry
Skip to content