Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Podsumowanie projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

kapital_ludzki_3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w bieżącym tygodniu kończy realizację projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

Celem głównym projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej poprzez wsparcie mobilności klientów MOPS. Była to kontynuacja celu głównego z 2008 roku.

Celami szczegółowymi projektu systemowego było:

  • nabycie lub podniesienie kluczowych kompetencji społecznych,
  • zwiększenie szans klientów do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy,
  • promowanie procesu integracji społecznej w społeczności lokalnej,
  • zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w Nowym Sączu.

Grupą docelową projektu systemowego były 42 osoby zamieszkałe w Nowym Sączu, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Po rekrutacji 42 Beneficjentów Ostatecznych rozpoczęło i ukończyło projekt systemowy. W trakcie realizacji projektu systemowego zostali oni wyposażeni w materiały szkoleniowe, książki i pomoce naukowe oraz w odpowiedni strój do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Wobec Uczestników Projektu były stosowane 3 instrumenty aktywnej integracji: instrument aktywizacji społecznej, instrument aktywizacji edukacyjnej oraz instrument aktywizacji zawodowej.

Zaplanowane w projekcie systemowym rezultaty twarde, jak i miękkie zostały osiągnięte. Zaplanowane rezultaty twarde były mierzone poprzez dokumentację kontraktową, dokumentację psychologiczną i doradczą, programy, listy obecności i wydanych materiałów oraz umowy. Natomiast zaplanowane rezultaty miękkie były mierzone poprzez 2 ankiety porównawcze, przeprowadzone po rekrutacji Uczestników Projektu i na końcu realizacji projektu systemowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

Przewiń do góry
Skip to content