Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Rekrutacja – podsumowanie 2018 roku

Projekt konkursowy „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” – podsumowanie procesu rekrutacji w 2018 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zakończył w br. rekrutację osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie konkursowym „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”, realizowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W roku bieżącym zrekrutowanych zostało 70 osób.  Z całej grupy docelowej przewidzianej w br. do objęcia wsparciem w ramach projektu: 35 osób weźmie udział
w działaniach w ramach Klubu Integracji Społecznej a 35 osób w działaniach w ramach Centrum Wsparcia Społecznego.

Obecnie Specjaliści zatrudnieni w ramach projektu konkursowego prowadzą Identyfikację indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego z Uczestników Projektu, na podstawie której określona zostanie ścieżka reintegracji każdego Uczestnika, co umożliwi zindywidualizowanie wsparcia a tym samym oczekiwanie długofalowych jego efektów.

Dziękujemy za udział w rekrutacji do projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”.

Więcej informacji nt. realizowanego projektu można uzyskać w Biurze Projektu:
Nowy Sącz, ul. Nawojowska 17a lub pod nr tel. 506 940 441.

Przewiń do góry
Skip to content