Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Organizacja staży w roku 2018

W ramach projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” działa Klub Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość”, który jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej.

Z identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów 7 nieaktywnych zawodowo Uczestników Projektu wyniknęła celowość odbycia przez nich stażu, niemożliwego do zrealizowania przez Sądecki Urząd Pracy, z uwagi na brak figurowania tych osób w rejestrach bezrobotnych.

Z wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wynika, że samodzielne wdrażanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej.

W związku z powyższym Klub Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” realizuje dla osób uczestniczących w jego działaniach płatne staże, umożliwiające nabycie przez osoby nieaktywne zawodowo umiejętności praktycznych do wykonywania pracy oraz służące wyposażeniu tych osób w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

Przewiń do góry
Skip to content