Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

REKRUTACJA
DO PROJEKTU KONKURSOWEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA
– MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU
PN. „WŁĄCZ SIĘ SPOŁECZNIE! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWEGO SĄCZA”,

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020,
9 OSI PRIORYTETOWEJ REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE,
DZIAŁANIA 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA,
PODDZIAŁANIA 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA

Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Nowego Sącza zagrożonych ubóstwem, wielokrotnym wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z dysfunkcjami społecznymi, niesamodzielnych.

Celem głównym Projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Uczestnicy projektu będą brali udział w przeprowadzanej przez specjalistów
Identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów, na podstawie której zostanie określony rodzaj wsparcia (indywidualnie dla każdego Uczestnika projektu), następnie zawarty kontrakt socjalny uwzględniający indywidualne wsparcie.

Rekrutacja do projektu konkursowego
„Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno – zawodowa
mieszkańców Miasta Nowego Sącza”
odbywać  się będzie od 08.01.2018 r. do 23.02.2018 r.:

w poniedziałki od godz. 9.00 do godz.15.00;
od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00
w siedzibie Biura Projektu – Nowy Sącz ul. Nawojowska 17a pok. 3 i 10.

Dodatkowo w dniach 08.01.2018r., 15.01.2018r., 05.02.2018r. i 12.02.2018r.
w godz. 9.00 do godz. 15.00 przy ul. Żywieckiej 13 w pokoju z tyłu budynku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu
można uzyskać u pracowników socjalnych
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przewiń do góry
Skip to content