Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Rozpoczyna się kolejna rekrutacja. W roku 2017 do projektu konkursowego Miasta Nowego Sącza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu pn. „WŁĄCZ SIĘ SPOŁECZNIE! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWEGO SĄCZA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja

Zapraszamy mieszkańców miasta Nowego Sącza, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, wymagających pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów/trudności osobistych, rodzinnych, życiowych.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem specjalistycznym w obszarach: edukacyjnym, społecznym, zawodowym, zdrowotnym – w zakresie odpowiadającym indywidualnym potrzebom.

W ramach projektu przewidziano dla Uczestników wsparcie finansowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie:
mops.nowysacz.pl, w zakładce: PROJEKTY SYSTEMOWE/KONKURSOWE

Rekrutacja do projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” odbywać się będzie od 11.01.2017r. do 24.02.2017r.:
– w poniedziałki od godz. 9.00 do godz.15.00
– od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00
w siedzibie Biura Projektu – Nowy Sącz ul. Nawojowska 17a pok. 3 i 10

Dodatkowo w dniach 17, 26 stycznia i 06, 15 lutego od godz. 09.00 do godz. 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13 pok. 120.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przewiń do góry
Skip to content