Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w roku 2017 w ramach projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” objął wsparciem 70 osób.

Uczestnicy Projektu byli objęci usługami aktywnej integracji. Każdy Uczestnik realizował indywidualną ścieżkę reintegracji poprzez kompleksowe formy wsparcia o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. W ramach Klubu Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” Uczestnicy Projektu objęci byli:

a) wsparciem indywidualnym w postaci, m.in.:

– spotkań z Psychologiem, Specjalistą reintegracji zawodowej – doradcą zawodowym, Specjalistą reintegracji społecznej, Dietetykiem, czy Radcą Prawnym,

b) wsparciem grupowym, m.in.:

– Zajęcia z zakresu kompetencji psychospołecznych oraz życiowych,

– Kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,

– Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym,

– Kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym,

– Kurs szkoła dla rodziców,

– Grupa wsparcia,

– Kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym,

– Kurs obsługi komputera w stopniu średniozaawansowanym z pakietem Microsoft Office,

– Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie socjoterapii,

– Kurs szkoła dla rodziców,

– Usługi rehabilitacyjne,

– Kurs prawa jazdy kategorii „B”,

– Kurs pierwszej pomocy,

– Kurs umiejętności życiowych,

– Grupowe poradnictwo dietetyczne,

– Kurs decoupage,

– Warsztaty kulinarne,

– Prelekcje o charakterze prozdrowotnym,

– Warsztaty z zarządzania budżetem domowym.

c) płatnymi stażami w instytucjach z terenu Miasta Nowego Sącza.

W ramach Centrum Wsparcia Społecznego Twój rozwój” Uczestnicy Projektu objęci byli:

a) wsparciem indywidualnym w postaci, m.in.:

– spotkań z Psychologiem, Specjalistą reintegracji zawodowej, Specjalistą reintegracji społecznej – asystentem osoby niepełnosprawnej, Dietetykiem, czy Radcą Prawnym,

b) wsparciem grupowym, m.in.:

– Zajęcia z zakresu rozwoju osobistego,

– Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych,

– Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym,

– Kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym,

– Kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym,

– Kurs szkoła dla rodziców,

– Grupa wsparcia,

– Kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym,

– Kurs obsługi komputera w stopniu średniozaawansowanym z pakietem Microsoft Office,

– Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie socjoterapii,

– Kurs szkoła dla rodziców,

– Usługi rehabilitacyjne,

– Kurs prawa jazdy kategorii „B”,

– Kurs pierwszej pomocy,

– Kurs umiejętności życiowych,

– Grupowe poradnictwo dietetyczne,

– Kurs decoupage,

– Warsztaty kulinarne,

– Prelekcje o charakterze prozdrowotnym,

– Warsztaty z zarządzania budżetem domowym.

c) płatnymi stażami w instytucjach z terenu Miasta Nowego Sącza.

Przewiń do góry
Skip to content