Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Program PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

Informujemy, że Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu pozyskało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Modułu IV w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W dniu 29 listopada została zawarta umowa na kwotę 99.990,00 zł na sfinansowanie dodatkowego […]

Program „Wspieraj Seniora”

Szanowny Seniorze! W związku ze wzrostem zachorowań związanych ze stanem epidemii spowodowanym COVID 19 oraz w  trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo  przypominamy o Programie „Wspieraj seniora”. Jeżeli zdecydowałeś się pozostać w domu i nie masz możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie zadzwoń! NA INFOLINIĘ: 22 505 11 11 LUB DO MIEJSKIEGO […]

Informacja dla organizacji pozarządowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, iż  Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” − edycja 2022 oraz  otwarty konkurs ofert na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2022. O dofinansowanie oferty w […]

Podziękowania dla ZK za przeprowadzenie szkolenia

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu dziękuje Zakładowi Karnemu w Nowym Sączu  za profesjonalne przeprowadzenie szkoleń w zakresie: udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego dla pracowników Działu Izba Wytrzeźwień. Coroczne szkolenia wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzenia, przyjmowania i zwalniania osób w […]

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli służb i instytucji – członków grup roboczych

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Nowym Sączu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 01 -02 października 2021 roku zorganizował szkolenie i konferencję pn. „Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w tym:

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Zgłoś się do projektu i wróć do pracy! Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowanym przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a […]

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od 1 października 2021r. przyjmuje wnioski o wydanie skierowania, kwalifikującego osoby najbardziej potrzebujące do pomocy żywnościowej. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Sączu ul. Grunwaldzkiej 59 A, pokój nr 1.1 (punkt pierwszego kontaktu – parter). Istnieje możliwość kwalifikowania zdalnego na podstawie przeprowadzonego […]

Dzień Seniora – relacja z obchodów

W dniu 12 października 2021 r o godzinie 13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbył się organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Aktywności zawodowej: – DZIEŃ SENIORA – – pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ludomira Handzla. Z tej szczególnej okazji, jeszcze raz życzymy wszystkim seniorom pogodnych dni, wypełnionych zdrowiem, […]

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu planuje przystąpić w 2022 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany […]

Przewiń do góry
Skip to content