Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Zmiana zasad wypłacania 500+ od 01.01.2022 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, iż zmieniają się zasady wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (świadczenia 500+) w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  które będzie nosić nazwę świadczenie wychowawcze.

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmie uprawnienia do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłatę. a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną.

Najważniejsze zmiany:

1) podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

2) wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną tj. poprzez:

– Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,

– ​system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,

– ​platformę informacyjno – usługową EMPATIA,

3) wypłata dodatków do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (świadczenia 500+) będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej,

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmie uprawnienia do przyznania świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłatę.

 

Świadczenia wypłacane obecnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli nie dłużej niż do końca maja 2022 r. (gdyż decyzje z upływem 30 maja 2022 tracą swoją moc).   W tych sprawach należy nadal kontaktować się z pracownikami Ośrodka, ul. Śniadeckich 10A.


Do ZUS z kolei, należy kierować od dnia 01.01 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo umieszczone dzieci, bądź w przypadku gdy wydana decyzja przez tut. MOPS kończy się w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022.

 

Informuję, że w ZUS obowiązywać będą na mocy nowej ustawy tzw. okresy zasiłkowe. Wnioski na nowy okres zasiłkowy (w przypadkach gdy Dyrektor Placówki otrzymuje wypłatę z tut. MOPS lub dziecko przyjęte zostało do pieczy po 1.01.2022 r. i przebywa na dzień składania wniosku w pieczy) będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r. Fakt przebywania dziecka w pieczy instytucjonalnej na wniosek Dyrektor placówki potwierdza się odpowiednim zaświadczeniem z tut. MOPS.

Zmiana zasad wypłacania 500+ od 01.01.2022 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej
Przewiń do góry
Skip to content