Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Program PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

Informujemy, że Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu pozyskało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Modułu IV w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W dniu 29 listopada została zawarta umowa na kwotę 99.990,00 zł
na sfinansowanie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w postaci „Paczek wsparcia”, której Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

W związku z powyższym zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Nowego Sącza do udziału w programie poprzez składanie formularzy zgłoszeniowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 59A, pokój 7 na parterze osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Adresat programu:


Pierwszeństwo uzyskania dofinansowania w ramach Modułu IV mają osoby niepełnosprawne:

 • dzieci i młodzież do 16 – tego roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

 • osoby samotne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach
  rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 2.000,- zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

 • osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadające znaczny
  lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, których przeciętny miesięczny dochód,
  w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób
  we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc
  złożenia wniosku nie przekracza 1.500,- zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

 • osoby samotne, posiadające lekki stopień niepełnosprawności, których przeciętny
  miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony
  za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 2.000,- zł netto
  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

 • osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadające lekki
  stopień niepełnosprawności, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu
  przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym
  gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 1.500,- zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

 • pozostałe osoby niepełnosprawne zgodnie z kolejnością wpływu wniosków
  do momentu wyczerpania limitu przyznawanej pomocy.

Pomoc osobom niepełnosprawnym obejmuje:

 1. W ramach wsparcia, każdy zakwalifikowany wnioskodawca otrzyma jedną „Paczkę wsparcia”. W przypadku gdy w jednym gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej niż jedna osoba niepełnosprawna, „Paczka wsparcia” przysługuje na jedno gospodarstwo domowe.
 2. Ustala się, że paczka będzie składać się z następujących przedmiotów:

Lp.

Nazwa

Szt.

1

Ciśnieniomierz

1 szt.

2

Termometr bezdotykowy

1 szt.

3

Nebulizator/inhalator

1 szt.

4

Ręczniki frotte kpl. 1 szt. 70×140, 1 szt. 50×100

1 kpl.

5

Żel do dezynfekcji rąk 5l. z dozownikiem

1 kpl.

6

Mydło w płynie 5 l.

1 szt.

7

Maseczki ochronne 3W 100 szt.

1 opk.

8

Rękawiczki ochronne 100 szt.

1 opk.

Nabór wniosków od 29.11.2021 do 15.12.2021 r.

Pliki do pobrania:

Program w całości finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV
Przewiń do góry
Skip to content