Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Od 1 stycznia 2022 zmiany w 500+

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1981) wprowadziła zmiany, które oznaczają że:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

– od 1 stycznia 2022 r. prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego 500+  oraz wypłaca te świadczenia,

od 1 stycznia 2022 r. będzie przyjmował wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci od
1 stycznia 2022 r. a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie został złożony wniosek
w gminie

– od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu:

– będzie wypłacał do 31 maja 2022 r. świadczenia wychowawcze ustalone na okres świadczeniowy 2021/2022 na dotychczasowych zasadach

będzie prowadził postępowanie w sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych do 31 grudnia 2021 r., które nie jest realizowane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia

będzie prowadził postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przyznanych przez prezydenta na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.

Wojewoda:

będzie prowadził postępowanie w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku złożenia do dnia 31 grudnia 2021 w gminie lub od 1 stycznia 2022 r. w ZUS  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres do dnia 31 maja 2022 r., w przypadku przyznania przez wojewodę świadczenia – wypłaci je gmina .

– będzie prowadził postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze realizowane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres do dnia 31 maja 2022 r

Od 1 stycznia 2022 zmiany w 500+
Przewiń do góry
Skip to content