Wersja archiwalna strony

Zmiana dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych  i wychowawczych, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (w tym także przez Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu), zostały przejęte do realizacji prze Wojewodę Małopolskiego.

Informacje udzielane są przez:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej
30-133 Kraków, ul. Lea 112
Telefon: +48 12 430 29 73
Adres mailowy: koordynacja@malopolska.uw.gov.pl

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory