Wersja archiwalna strony

Zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej dla MOPS w ramach projektu "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

.

l

.

Miasto Nowy Sącz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zawarło z Województwem Małopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie umowę o udzielenie pomocy finansowej w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach którego pracownicy Ośrodka zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej, środki i sprzęt służący do dezynfekcji oraz dodatkowy sprzęt i wyposażenie.

 

Dzięki pozyskanym środkom możliwym będzie poprawa bezpieczeństwa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, a w konsekwencji osób korzystających z ich usług.

 

Okres realizacji: wrzesień 2020r. - listopad 2020r.

Wysokość pomocy finansowej w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” dla Miasta Nowego Sącza wynosi – 60 000,00zł.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory