Wersja archiwalna strony

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni.

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby które, spełniają następujące kryteria:

- są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
- są osobami w wieku 18 – 67 lat,
- zamieszkują teren woj. małopolskiego,

oraz jedno lub więcej z poniższych kryteriów
- są bezrobotne, niepracujące i/lub bierne zawodowo,
- są osobami pracującymi,
- są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- doświadczyły wielokrotnego wykluczenia społecznego,
- korzystają z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- nie posiadają doświadczenia zawodowego,
- uzyskują niskie dochody,
- posiadają orzeczenie lub zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:

- zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla wszystkich uczestników, dopasowanej do potrzeb i zasobów na - podstawie nowoczesnej diagnostyki QEEG,
- wsparcie psychologiczne,
- pośrednictwo pracy, pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
- poradnictwo rodzinne i wsparcie terapeutyczne rodziny, z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia, tzw. Otwartego Dialogu,
- kursy zwiększające kompetencje i umiejętności społeczne EX-IN,
- specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe,
- płatne staże zawodowe,
Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Fundacja „Leonardo”, osiedle Młodości 8, 31-908 Kraków lub przesłać na adres aktywnaintegracja@fundacja-leonardo.pl

W ramach projektu Fundacja Leonardo zaplanowała przeprowadzenie działań rekrutacyjnych, które zakończą się 30 września br.

Zaplanowano również organizacje spotkania informacyjno – rekrutacyjnego na terenie Nowego Sącza (o terminie i miejscu poinformujemy w późniejszym terminie)

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Wszelkie działania projektowe realizowane będą na terenie Nowego Sącza

 

Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory