Wersja archiwalna strony

Wzory wniosków

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi-Moduł-III

Wniosek do "Programu wyrównywania różnic między regionami" - Obszar B

Wniosek do "Programu wyrównywania różnic między regionami" - Obszar D

Wniosek do "Programu wyrównywania różnic między regionami" - Obszar F

Wniosek na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek na wyposażenie stanowiska pracy - I

Wniosek na wyposażenie stanowiska pracy - II

Wniosek na wyposażenie stanowiska pracy - III

Wniosek o dofinasowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla stowarzyszenia

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – I

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – II

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – III

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – IV

Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – V

Aktualności

starsze aktualności




ładowanie

do_gory