Wersja archiwalna strony

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem”

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, rodziny w których przyszło na świat ciężko chore dziecko mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo na wniosek w/w osób. Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:

Osoby spełniające wymogi zawarte w Ustawie „Za życiem” i chcące skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny mogą złożyć wniosek w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13.

Wzór wniosku: do pobrania

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

Informator „Za życiem”:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory