Wersja archiwalna strony

Wnioski o „Dobry Start” w pieczy zastępczej od sierpnia 2020 roku

Wnioski można złożyć tylko w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 roku
Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych rozpoczynających rok szkolny oraz pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą i  realizują indywidualny program usamodzielnienia.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Dziale Koordynacji Pomocy Instytucjonalnej i Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (pokoje 213 i 214). Może to zrobić w przypadku dzieci i wychowanków  przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz  pełnoletni wychowankowie, którzy uczą się i  realizują indywidualny program usamodzielnienia.

Wnioski do pobrania w pokojach 213 i 214 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
Wzór wniosku do pobrania: wniosek-300-plus-2020.pdf

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory