Wersja archiwalna strony

WAŻNA INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WIRUSA SARS-COV-2 ZWANEGO COVID-19

 

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo Mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz konieczność wprowadzenia wzmożonych środków ostrożności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Sączu zwraca się z prośbą, aby od 12 marca 2020r. do odwołania Wnioski o:

- świadczenia rodzinne,

- Kartę Dużej Rodziny,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

były składane do tut. Ośrodka w formie elektronicznej tj.  za pośrednictwem PIU Empatia, EPUAP lub za pośrednictwem poczty.

 

Natomiast wnioski oświadczenie wychowawcze 500+ mogą być składane za pośrednictwem PIU Empatia, EPUAP lub za pośrednictwem poczty, ZUS PUE, Bankowości internetowej.

 

Osoby które potrzebują konsultacji dotyczącej sposobu wypełniania wniosku oraz w sprawie wymaganych dokumentów proszone są o kontakt telefoniczny 018/444-36-24, 444-36-23 w godzinach pracy Ośrodka:

 

Wnioski o:

mogą być składane za pośrednictwem EPUAP lub za pośrednictwem poczty.

W sprawach dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego i zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego prosimy o kontakt pod nr. tel. 018/441-98-66

 

Informujemy, że  terminy wypłat ww. świadczeń nie ulegają zmianie.

Wnioski o świadczenia (zasiłek celowy, zasiłek okresowy) z ustawy o pomocy społecznej mogą być składane telefonicznie: (018/444-36-24, 444-36-23 – pracownicy socjalni) lub wnioskować o objęcie pomocą podając podstawowe dane kontaktowe poprzez email: mops@nowysacz.pl

 

Osoby wymagające pomocy specjalistycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28 nie muszą udawać się osobiście do Ośrodka, mogą uzyskać pomoc dzwoniąc pod nr 18 449 04 91 lub 18 449 04 94

 

W sprawach wymagających osobistego zgłoszenia – pracownicy są dostępni na parterze budynku tut. Ośrodka ul. Żywiecka 13 pok. nr 8.

Dziennik podawczy znajduje się na parterze budynku tut. Ośrodka ul. Żywiecka 13 pok. nr 8

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory