Wersja archiwalna strony

Szkolenie dla wolontariuszy

Na terenie tut. Ośrodka odbyły się szkolenia dla Wolontariuszy rozpoczynających współpracę z Lokalnym Centrum Wolontariatu. W dniu 27.10.2017 przeszkolonych zostało 23 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego.

W kolejnym dniu szkolenia tj. 03.11.2017 uczestniczyło 12 gimnazjalistów. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z ideą wolontariatu oraz wzbogacenie ich o umiejętność angażowania się w wolontariat w różnych dziedzinach życia. Zostali przeszkoleni z zakresu BHP oraz prawnych aspektów wolontariatu. Młodzież miała okazję poznać różne poglądy nt wolontariatu m.in.: zastanowić się nad polską tradycją pracy społecznej oraz przekonać się na ile działalność wolontarystyczna jest bezinteresowna. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – koordynatorów LCW: specjalistę pracy socjalnej Renatę Witecką oraz Paulinę Lach.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział
w warsztatach.

Wolontariusze w trakcie szkolenia

[caption id="attachment_1316" align="alignnone" width="300"]Wolontariusze w trakcie szkolenia dav[/caption]

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory