Wersja archiwalna strony

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli służb i instytucji – członków grup roboczych.

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizując zadania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 06 -07 października 2017roku zorganizował szkolenie pn „ Procedura Niebieskiej Karty w pracach Grup Roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego – diagnoza, motywacja, plan działania”. W szkoleniu wzięło udział 77 osób - przedstawiciele służb i instytucji -członkowie Grup Roboczych, w tym m.in: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, funkcjonariusze policji. Zespół Interdyscyplinarny reprezentowali  przedstawiciele: MOPS, Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SOIK, Służby Zdrowia, Oświaty, Sądu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  Rzecznik Praw Dziecka.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i zostało przeprowadzone przez certyfikowanych trenerów z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF z Rzeszowa.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory