Wersja archiwalna strony

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sącz informuje, że od 01.09.2019 r. do 15.09.2019 r.  przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny  2019/2020.

Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego przyjmowane będą w pokoju nr 13  (parter) w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00.

Stypendium szkolne realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na rodzica lub opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OBOWIĄZUJĄ DOKUMENTY ROZLICZENIOWE  ZA OKRES OD 1 LIPCA 2019 R. DO 30 CZERWCA 2020 R.

Dokumenty potwierdzające wydatki powinny być imienne (paragony nie będą uwzględniane), wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest, by na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczęcią. Odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

Umowy kupna-sprzedaży będą uwzględniane tylko w przypadku zakupu podręczników szkolnych (wymagane potwierdzenie przez szkołę, że uczeń korzysta z używanych podręczników)

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, itp.

ZAKUP CODZIENNEJ ODZIEŻY I OBUWIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO UCZNIOWI UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY (KURTKA, BUTY) NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANY W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO. STYPENDIUM SZKOLNE NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA WSPARCIE MATERIALNE RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIĘŻKIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, ALE NA POMOC UCZNIOWI W DOSTĘPIE DO EDUKACJI, WYRÓWNYWANIU JEGO SZANS EDUKACYJNYCH.

 Wydatki, które można rozliczyć w ramach przyznanego stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020:

 1. Podręczniki szkolne- również używane (w przypadku refundacji zakupu podręczników przez szkołę- w ramach stypendium szkolnego można będzie rozliczyć tylko pozostałą po refundacji kwotę)
 2. Lektury szkolne (wymagane dla danego poziomu edukacji)
 3. Pomoce dydaktyczne (atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, itp.)
 4. Przybory/artykuły szkolne (zeszyty, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki do mazania, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik, itp.)
 5. Plecak szkolny, torba szkolna, tornister
 6. Odzież sportowa wymagana na zajęcia wychowania fizycznego (typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, dres sportowy)
 7. Obuwie sportowe wymagane na zajęcia wychowania fizycznego (typu tenisówki, halówki, trampki, adidasy)
 8. Obuwie zmienne do szkoły ( jeżeli szkoła takiego wymaga)
 9. Sprzęt komputerowy (komputer, laptop, ebook, tablet, oprogramowanie, monitor, drukarka, klawiatura, skaner, myszka, papier od drukarki, tusz/toner, edukacyjne programy multimedialne)
 10. Instrumenty muzyczne (w przypadku kiedy uczeń uczy się grać na instrumencie- potwierdzone przez szkołę muzyczną)
 11. Opłaty za Internet (z wyjątkiem miesięcy pozaszkolnych, tj. lipiec-sierpień, opłata liczona jest bez abonamentu tv/telefonicznego/innych opłat)
 12. strój galowy (jeśli wymagany przez szkołę)
 13. Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wycieczkach szkolnych, wyjściach do teatru-kino, wyjazdach na zieloną szkołę, obozach sportowych (rozliczane na podstawie faktury/rachunku lub zaświadczenia wydanego przez szkołę)
 14. zajęcia edukacyjne pozalekcyjne (np. opłaty za zajęcia taneczne, sportowe, plastyczne, recytatorskie, kursy nauki języków obcych)
 15. Odzież i obuwie ochronne, przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji (w przypadku ZSZ- praktyk zawodowych)
 16. Opłaty za bilet, zakwaterowanie w bursie lub internacie (wyłącznie w przypadku uczniów szkół ponadpodstawwych poza miejscem zamieszkania)
 17. Inne nie wymienione w pkt. 1-16, niezbędne w procesie edukacji ucznia

Wymienione powyżej rodzaje wydatków nie mają charakteru zamkniętego, a jedynie stanowią przykładowe wyliczenie.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory