Wersja archiwalna strony

Projekt konkursowy 2016-2019

 

Podsumowanie roku 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w roku 2016 w ramach projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” objął wsparciem 70 osób.

Uczestnicy Projektu byli objęci usługami aktywnej integracji. Każdy Uczestnik realizował indywidualną ścieżkę reintegracji poprzez kompleksowe formy wsparcia o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

W ramach Klubu Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” Uczestnicy Projektu objęci byli:

a) wsparciem indywidualnym w postaci, m.in.:

- spotkań z Psychologiem, Specjalistą reintegracji zawodowej – doradcą zawodowym, Specjalistą reintegracji społecznej, Dietetykiem, czy Radcą Prawnym,

b) wsparciem grupowym, m.in.:

- Trening z zakresu kompetencji psychospołecznych oraz życiowych,

- Grupa samopomocowa,

- Kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym,

- Kurs obsługi komputera średniozaawansowany z pakietem Microsoft Office,

- Kurs obsługi komputera z elementami grafiki komputerowej oraz projektowania i pozycjonowania stron www,

- Kurs szkoła dla rodziców,

- Usługi rehabilitacyjne,

- Kurs prawa jazdy kat. „B”,

- Kurs pierwszej pomocy,

- Kurs umiejętności życiowych,

- Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym,

- Kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym,

- Kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,

- Grupowe poradnictwo dietetyczne,

- Zajęcia „Orzekanie o niepełnosprawności – niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności”,

- Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie socjoterapii,

- Wyjazd o charakterze prorodzinnym,

- Wyjazd o charakterze prozdrowotnym.

 

W ramach Centrum Wsparcia Społecznego "Twój rozwój" Uczestnicy Projektu objęci byli:

a) wsparciem indywidualnym w postaci, m.in.:

- spotkań z Psychologiem, Specjalistą reintegracji zawodowej, Specjalistą reintegracji społecznej – asystentem osoby niepełnosprawnej, Dietetykiem, czy Radcą Prawnym,

b) wsparciem grupowym, m.in.:

- Trening z zakresu kompetencji społecznych,

- Trening z zakresu kompetencji zawodowych,

- Grupa wsparcia,

- Grupa samopomocowa,

- Kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym,

- Kurs obsługi komputera średniozaawansowany z pakietem Microsoft Office,

- Kurs obsługi komputera z elementami grafiki komputerowej oraz projektowania i pozycjonowania stron www,

- Kurs szkoła dla rodziców,

- Kurs fotografii cyfrowej od podstaw,

- Kurs opiekuna nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

- Usługi rehabilitacyjne,

- Kurs pierwszej pomocy,

- Kurs umiejętności życiowych,

- Kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,

- Grupowe poradnictwo dietetyczne,

- Zajęcia „Orzekanie o niepełnosprawności – niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności”,

- Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie socjoterapii,

- Wyjazd o charakterze prorodzinnym,

- Wyjazd o charakterze prozdrowotnym.

c) płatnymi stażami w instytucjach z terenu Miasta Nowego Sącza.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory