Wersja archiwalna strony

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców miasta Nowego Sącza wydawana jest przez Fundacje Równi Wobec Życia 34-606 Łukowica 411, a dla społeczności romskiej wydawana jest dla przez Stowarzyszenie Bergitka Roma ul.  Całkowa 23B 33-300 Nowy Sącz.

Kryterium dochodowe, kwalifikujące osoby do korzystania z Programu wynosi:
1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł
dla osoby w rodzinie.

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego z rejonu.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory