Wersja archiwalna strony

Program Aktywny Samorząd

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł II - pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Adresat programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

Dofinansowanie obejmuje:

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w ramach programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu tel. 18 444 36 24 w.56

Nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 trwa od 9.09.2019-10.10.2019

Informujemy, że wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd MODUŁ II można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://sow.pfron.org.pl

Warunkami złożenia wniosku jest::

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

main_logo

Dokumenty do pobrania:
Wniosek AKTYWNY SAMORZĄD Moduł II
Załącznik nr 1- zaświadczenie uczelnia
Załącznik nr 2- oświadczenie o korzystaniu ze środków PFRON
Załącznik nr 3- zaświadczenie Zakład Pracy

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory