Wersja archiwalna strony

Program Aktywny Samorząd

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł II -
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Adresat programu:
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

Dofinansowanie obejmuje:

Nabór wniosków na semestr letni roku akademickiego 2019/2020  trwa
od 1.03.2020-31.03.2020

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”  Moduł I

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Nabór wniosków w ramach Modułu I trwa od 1.03.2020-31.08.2020

Informujemy, że wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd MODUŁ I i II można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://sow.pfron.org.pl

Warunkami złożenia wniosku jest::

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania
w ramach programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu tel. 18 444 36 24 w.56
 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych main_logo

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory