Wersja archiwalna strony

Poradnictwo specjalistyczne

.

.

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że od Stycznia 2021 roku poradnictwo specjalistyczne w formie konsultacji z psychologiem lub prawnikiem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,  Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz Program Korekcyjno- Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, będą realizowane w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - Dział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28.

Kontakt Telefoniczny: 18-449-04-91, 18-44904-94

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory