Wersja archiwalna strony

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach współpracy z Caritasem Archidiecezji Krakowskiej wydaje żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory