Wersja archiwalna strony

Pomoc możesz uzyskać – ważne informacje i telefony

W sytuacjach nagłych wzywaj Policję
telefon: 997 lub numer alarmowy 112

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Grottgera 50 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 47 833 41 11
Faks: 47 833 41 40

Oficer Dyżurny
numer telefonu: 47 833 46 30 (czynny całą dobę)

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13
Punkt Wsparcia i Konsultacji,

telefon : 18 444 36 23 wew. 49,
Infolinia : 692 874 087

.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28

Telefon :  18 449 04 91
18 449 04 94

.

Jeśli przemocy w rodzinie towarzyszy uzależnienie od alkoholu, zwróć się do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Sączu Rynek 3

Pogotowie Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

TELEFON ZAUFANIA: 801 889 880

pogotowie@niebieskalinia.pl

(Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

Telefon: 22 668-70-00

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory