Wersja archiwalna strony

Pomoc możesz uzyskać – ważne informacje i telefony

telefon: 997 lub numer alarmowy 112

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

  1. Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 47 833 41 11

Faks: 47 833 41 40

Oficer Dyżurny KMP

numer telefonu: 47 833 46 30 (czynny całą dobę)

telefon: 18-444-36-23,  18- 444-36-24

                      adres e-mail: mops@nowysacz.pl, sekretariat@mops.nowysacz.pl>

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

telefon : 18- 354-82-17

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

telefon: 18- 354-82-18

Infolinia : 692 874 087

                Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28

Telefon :  18 449 04 91,  18 449 04 94

               Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Sączu Rynek 3

w Rodzinie

TELEFON ZAUFANIA: 801 889 880

pogotowie@niebieskalinia.pl

(Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

Telefon: 22 668-70-00

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory