Wersja archiwalna strony

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Siedziba administratora danych osobowych:
ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz

Obowiązki administratora danych osobowych pełni:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy o ochronie danych osobowych do Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 24.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Na podstawie art. 36 a ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 719), podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez MOPS w Nowym Sączu.

Rejestr jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz w godzinach urzędowania Ośrodka.

Kontrakt w sprawie rejestru zbiorów danych osobowych: gbodziony@mops.nowysacz.pl
(18) 444-36-23 wew. 32

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory