Wersja archiwalna strony

O zespole


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00             (przyjmowanie stron w godz. 10:00 - 16:00  )
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00        (przyjmowanie stron w godz.    7:00 - 14:00 )

Kontakt:
Telefon:  18 441 83 63
Faks:      18 441 83 63
Ares e-mail: zonns@op.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej i wydaje:

I.  orzeczenia o:
1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3) wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

II.  legitymacje osoby niepełnosprawnej:
1) dokumentującą niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
2) dokumentującą stopień niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia

III. karty parkingowe:
1) dla osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania
2) dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory