Wersja archiwalna strony

O przemocy w rodzinie i świadczeniach alimentacyjnych rozmawiano w Centrum Sądeckiego Seniora

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zostali zaproszeni do Centrum Sądeckiego Seniora.

W dniu 25 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie w Centrum Sądeckiego Seniora na którym Leszek Bajorek - zastępca dyrektora MOPS a jednocześnie Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawił aspekty prawne związane z procedurą „Niebieskie Karty”. Prezentacja połączona była z żywą dyskusją podczas której uczestnikom spotkania zostały przekazane materiały informacyjno-edukacyjne związane z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jerzy Zając - Kierownik Sekcji  Funduszu Alimentacyjnego MOPS  poinformował o zasadach korzystania  przez osoby uprawnione do alimentów ze świadczeń z Funduszu. Temat spotkał się z zainteresowaniem osób biorących udział w spotkaniu co przejawiło się w dyskusji i zadawanych prelegentowi  pytaniach.

image001

Foto2 Źródło: Centrum Sądeckiego Seniora

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory