Wersja archiwalna strony

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Nowy Sącz, 18.03. 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Podstawa prawna:

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

 

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na dzienniku podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywicka 13, 30-300 Nowy Sącz

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego i kuratora oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywicka 13, 30-300 Nowy Sącz, codziennie w godz. 8.00-15.00, pokój nr 114, tel. 18 4443623 wew. 24

Do pobrania oświadczenie kandydata

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory