Wersja archiwalna strony

MOPS zaprasza wolontariuszy do współpracy

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do sprawdzenia swoich sił i umiejętności w wolontariacie. Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oferuje możliwość podjęcia pracy wolontaryjnej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci z rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka, dzieci uczestniczących w zajęciach Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. Ponadto organizujemy różnorodne akcje na rzecz mieszkańców miasta, w które chętnie angażują się nasi wolontariusze. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, niezależnie od wieku, aktywności zawodowej, osoby bezrobotne, emerytów, rencistów,  uczniów oraz każdego, dla którego los będących w potrzebie nie jest obojętny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Pośrednictwa Wolontariatu ul. Żywiecka 13  pokój 106 - I piętro

lub pod numerem telefonu 18 444-36-23 wew.14

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory