Wersja archiwalna strony

Kontakt

Siedziba Ośrodka:
Ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz

e-mail: mops@nowysacz.pl, mopsns@op.pl

Telefony:
Centrala: 18 444 36 23, 18 444 36 24
fax 18 443 52 39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz

Godziny pracy ośrodka

Poniedziałek: 800 - 1600
Wtorek - piątek: 700 - 1500

Centrala

 • 18 444 36 23;
 • 18 444 36 24.

Fax

 • 18 443 52 39

E-mail:

Dział Organizacji i Kadr:

 • p. o. Kierownik Działu: Luiza Piątkiewicz - wew. 39
 • p. o. Zastępca Kierownika Działu: Małgorzata Cabała - wew. 34

Dział Księgowo - Finansowy:

 • Główna Księgowa: Ewa Michalik - wew. 21

Dział Pomocy Instytycjonalnej i Opieki Zastępczej

 • Kierownik Działu: Renata Fecko - wew. 40
 • po. Zastępcy Kierownika Działu: Aleksandra Makowiecka - wew. 33

Dział Pomocy Środowiskowej

 • Kierownik Działu: Anna Migacz - wew. 24

Sekcja Pracy Socjalnej

 • Kierownik Sekcji: Urszula Tryszczyło - wew. 31

Sekcja Świadczeń z Pomocy Społecznej

 • Kierownik Sekcji: Łukasz Sierotowicz - wew. 45

Sekcja Organizowania Społeczności Lokalnej i Planowania Strategicznego

 • Kierownik Sekcji: Małgorzata Paluch - wew. 31

Punkt Wsparcia i Konsultacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 • 18 441 98 74

Dział Świadczeń

 • Kierownik Działu: Maria Tokarczyk-Dutka - wew. 46

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

 • Wew. 43

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

 • Kierownik Sekcji: Jerzy Zając - wew. 47

Sekcja

 • Kierownik Sekcji: Marcin Legutko

Zespół ds. Zamówień Publicznych:

 • Kierownik Zespołu: Marcin Janusz - wew. 28, 29

Zespół ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów:

 • Kierownik Zespołu: Dorota Pajerska-Smoleń - wew. 14, 15
 • po Zastępcy Kierownika Zespołu: Aleksandra Wojnar - wew. 14, 15

Zespół ds. Projektów i Promocji:

 • Kierownik Zespołu: Magdalena Morańda - wew. 29

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory