Wersja archiwalna strony

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Wnioski można pobrać:
-  
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w pokoju 204,
- za strony internetowej MOPS www.mops.nowysacz.pl  (świadczenia rodzinne , wzory wniosków i załączników, Katalog Usług Nowego Sącza, Symbol usługi: MOPS-C-18 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny),
- ze strony internetowej www.rodzina.gov.pl, zakładka informacje- wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Składanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. ŻYWIECKA 13, II p. pok. nr 204 lub poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

Odbiór tradycyjnej Karty Dużej Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. ŻYWIECKA 13, II p. pok. nr 204.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

  1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
  4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Partnerstwo:

  1. Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
  2. Partnerzy KDR

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory