Wersja archiwalna strony

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej jest do niej uprawnionych.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski można pobrać:
-  
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w pokoju 8
- za strony internetowej MOPS
www.mops.nowysacz.pl  (świadczenia rodzinne , wzory wniosków i załączników, Katalog Usług Nowego Sącza, Symbol usługi: MOPS-C-18 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny),
- ze strony internetowej
www.rodzina.gov.pl, zakładka informacje- wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Składanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, parter, pokój nr 8  lub poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

Odbiór tradycyjnej Karty Dużej Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, parter, pokój nr 8.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

  1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,

  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),

  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,

  4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

    Członkowi rodziny wielodzietnej, któremu na jego wniosek została wydana już kart w jednej formie a następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę w drugiej formie -  na podstawie ustawy z dnia 05. 12 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny art. 13 ust. 1a  - wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

 

Partnerstwo:

  1. Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
  2. Partnerzy KDR

 

 

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory