Wersja archiwalna strony

Informacja PZOoN w Nowym Sączu

W związku z faktem wejścia w życie dniu 27 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) zmieniające rozporządzenie w w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

1. PZOoN w Nowym Sączu zawiadamia telefonicznie, (po sprawdzeniu, że informacja jest przekazywana osobie zainteresowanej lub przedstawicielowi ustawowemu dziecka we właściwej treści i w odpowiednim terminie) o terminie rozpatrzenia wniosku;

2. Przewodniczący PZOoN powołuje spośród członków powiatowego zespołu (którzy zgłosili chęć pracy w trybie zaocznym) skład orzekający do rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia;

3. Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności będą rozpatrywane przez skład orzekający przez co najmniej dwu osobowy skład orzekający bez badania i uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego (czyli w trybie zaocznym) o ile:

   a)  przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania,

   b) członek powiatowego zespołu uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania

W PZOoN cały czas odbywa się analiza dokumentacji medycznej i niemedycznej przez lekarzy i członków składu orzekającego, aby nie było zaległości w rozpatrywaniu spraw.

Od dnia 06 kwietnia 2020 r. rozpoczynają się posiedzenia składów orzekających w trybie zaocznym (tj.: bez udziału osoby zainteresowanej).

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory