Wersja archiwalna strony

Informacja na temat projektu "Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz"

Projekt „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce: Pomoc społeczna – projekt „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz”.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory